Baolder, 9 jannewarie 2015

Weej, Prins Lowie I
Zoon van Frans van Smolders Wullem en Jeanne van Wie van Deepenbrook
Hieërser euver ‘t Kookeriek
Besjermhieër van de gewasbesjerming
Groeët fan van de F5 van VV Baolder
Aodgedeende van de zomercarnaval
Ridder in de orde van de 1 mei club
Besjloeëte heejbeej:
Ten 1e Weej bóffe mèt ‘t waer
Ten 2e Det idderein van Kieët 1 idderen daag mei veurop mót gaon
Ten 3e Det weej same mèt alle Keuk en Kukskes, de Kook, JVB en ‘t Boerebroelefgezelsjap d’r ‘nne kei ruige vastelaovend van gaon make
Ten 4e Det de insekte mèt dees daag vreej sjpel höbbe
Ten 5e Det idderein veural zichzelf blief mèt de vastelaovend
Ten 6e Det d’r dus mèt dees daag neet veurgelich, gesjpaote en gereeje wuuert
Ten 7e Det weej de bóks aan höbbe maar de vrouwluuj zègge wat vur.
Ten 8e Det gans Baolder mèt ós de blumkes boete geit zette
Ten 9e Det as weej veurop gaon in de polonaise idderein mei mót doon.
Ten 10e Det ouch ós kinger mèt ‘t vasteloavesblood gebaore zien
Ten 11e Weej nog stieëds bóffe mèt ‘t waer
Dit alles ónger 't mótto:
 

Mèt alles d’r op en d’r aan, gaon weej d’r volgaas taegenaan!

Agenda

Vastelaovend 2020 23, 24 en 25 Fibberwari
 • Zaoterdig 12 Oktoeëber KVED totaal
 • Maondig 11 November Insjete Vastelaovend
 • Zaoterdig 16 November, Café De Zwaan, CD prissentasie en kaarteverkoup pronkzitting
 • Vriedig 24 Jannewari Jeugprinsebal
 • Zaoterdig 25 Jannewari Donateurskaarte verkoup tot en met 6 Fibberwari
 • Zaoterdig 25 Jannewari Prinsebal 20.11 oor
 • Vriedig 31 Jannewari Prónkzitting 20.00 oor
 • Zaoterdig 1 Fibberwari Prónkzitting 20.00 oor
 • Zaoterdig 8 Fibberwari Seniorezitting Unitas
 • Vriedig 14 Fibberwari Jong Nederland
 • Zaoterdig 15 Fibberwari Boeremoosbal
 • Zondig 16 Fibberwari Kranteverkoup
 • Vriedig 21 Fibberwari Sjoëlebezeuk, aansjloëtend programma
 • Zaoterdig 22 Fibberwari Aafhaole JeugPrins(es) aansjloëtend Vastelaovesmis en Jeugprinse recepsie
 • Zondig 23 Fibberwari Prinserecepsie etc
 • Maondig 24 Vastelaovesmaondig, Optog
 • Dinsdig 25 Fibberwari Boérebroelof
 • Woensdig 26 Fibberwari Aswoensdig
 • Woensdig 26 Fibberwari Hiëringsjelle