Maondig 24 Fibberwari 2020 Optoch in ut Kookelank

Op vastelaovesmaondig trèkt wer de groeëten optoch door Baolder.

‘t Zuut d’r nao oet det ‘t wer ein groeët sjpektakel geit waere, zoeëas weej det gewend zien.

De categorieë zien ingedield in:

 • Einzelgenger
 • Duo’s
 • Kleine groepe (3 toet en mèt 11 persoeëne)
 • Groeëte groepe (vanaaf 12 persoeëne)
 • Wages

De 1e 5 prieswinnaers van iddere groep óntvange priezegeld, en netuurlik zien d’r wer de aanmoedigingspries en de publiekspries.

Diegene die mei wille doon en zich nag neet höbbe opgegaeve mótte dit zoeë sjnel meugelik doon.

 

Rijden in een carnavalsoptocht?

Klik hier en check je verzekering.

 

Opgaeve van kleine groepe en/of individuele op:

Zaoterdig 15 fibberwari in de residensie. Tösse 16.30 oor en 17.30 oor kent geej ug nummer aafhaole.

Der zien netuurlijk wèl ‘n paar regels die in ach genaome mòtte waere:

 1. De opgave is bingend, insjrieve as wage is ouch deilnimme as wage, insjrieve as groeëte groep is ouch deilnimme as groeëte groep. Nao insjrieving kèn d’r NEET mieër gewisseld waere van categorie door de deelnimmers, oetsjloetend de optochcommissie kèn de insjrieving nag verangere.
 2. De wages meuge neet breier zien as 2.50 maeter en neet hoeëger as 5.00 maeter.
 3. D’r meuge gèn aansjtoetgaevende tekste en/of creasies zien.
 4. V.w.b. de jurering, die geit as volgt: door de optochcommissie waere d’r inkele onaafhankelike minse oet Baolder benaderd öm te jurere, det kèn dus idderein zien. D’r wuuert speciaal gelèt op de aafwèrking, de orginaliteit, ‘t idee en de algemeine verzörging. Dus wie groeëter wie baeter geit in dit geval neet op.
 5. Alle auto's, traktors enz. mótte verplich minimaal W.A. verzekerd zien en veurzeen zien van eine goodgekeurde brankblusser.
 6. As ‘n bouwwèrk/wage mechanisch wuuert veuroetgetrokke tiedes d’n optoch mót ‘t trèkkend voertuig gekeurd waere door de optochcommissie. Dit zal gebeure de zaoterdig veur d’n optoch vanaaf 10.00 oor, zörg d’r veur det d’r emes aanwezig is. Voertuig NEET gekeurd beteikent gèn deilname!!!
 7. As de besjteurder van 'n trèkkend voertuig, beej kleine groepe, dudelik NEET beej de prizzentasie/oetbeelding van eur "act" huuert, den tèlt deze persoeën neet mei beej de tèlling van 't aantal persoeëne veur wat betröf 't aantal minse det deil oetmaakt van de groep.
 8. Van overheidswaege is ‘t verder verbaoje öm pepeersjnippers, confettie e.d. te sjtruie.
 9. Verder meuge d’r besjlis gèn bieëste in d’n optoch meidoon.
 10. Netuurlik mótte de chauffeurs in ‘t bezit zien van ‘n geldig riebewies en is ‘t ten sjtrengste verbaoje alcohol te drinke tiedes d’n optoch. "DE KOOK" zal heej sjtreng taege optraeje!!!
 11. Alcohol ónger de 18 jaor is verbaoje!!!
 12. In alle gevalle waorin dit reglement neet veurziet besjlist de optochcommissie. Eur besjlissing is bingend en sjteit neet ter discussie.

Deilname aan d’n optoch is gans veur eige risico, vv "de Kook" kèn op gèn ein wies aansjprakelik waere gesjteld veur sjaai in wèlke vorm den ouch.

Veur vraoge, nim contact op middels ‘t contactformulier van "de Kook", de optochcommissie zal zoeë sjnel meugelik antwaord gaeve.

De gewònne baekers die truuk gegaeve mòtte waere aan vv "de Kook": uterlik op de zaoterdig, 2 waeke veur de vastelaovend, inlevere beej ein van de leje van de optochcommissie. De leje van de optochcommissie zien te vinge ónger ‘t köpke "ós leje".

Op zaoterdigmorge 2 waeke veur d’n optoch en de zaoterdig veur d’n optoch vanaaf 10.00 oor kómme weej nao de waeges kieke. Zörg det geej den aanwezig ziet op de bouwlocasie.

Agenda

Vastelaovend 2020 23, 24 en 25 Fibberwari
 • Zaoterdig 12 Oktoeëber KVED totaal
 • Maondig 11 November Insjete Vastelaovend
 • Zaoterdig 16 November, Café De Zwaan, CD prissentasie en kaarteverkoup pronkzitting
 • Vriedig 24 Jannewari Jeugprinsebal
 • Zaoterdig 25 Jannewari Donateurskaarte verkoup tot en met 6 Fibberwari
 • Zaoterdig 25 Jannewari Prinsebal 20.11 oor
 • Vriedig 31 Jannewari Prónkzitting 20.00 oor
 • Zaoterdig 1 Fibberwari Prónkzitting 20.00 oor
 • Zaoterdig 8 Fibberwari Seniorezitting Unitas
 • Vriedig 14 Fibberwari Jong Nederland
 • Zaoterdig 15 Fibberwari Boeremoosbal
 • Zondig 16 Fibberwari Kranteverkoup
 • Vriedig 21 Fibberwari Sjoëlebezeuk, aansjloëtend programma
 • Zaoterdig 22 Fibberwari Aafhaole JeugPrins(es) aansjloëtend Vastelaovesmis en Jeugprinse recepsie
 • Zondig 23 Fibberwari Prinserecepsie etc
 • Maondig 24 Vastelaovesmaondig, Optog
 • Dinsdig 25 Fibberwari Boérebroelof
 • Woensdig 26 Fibberwari Aswoensdig
 • Woensdig 26 Fibberwari Hiëringsjelle