Reglement Kook Van Eige Deig

Reglement betreffende ut inzende, deilneme en selektere van de vastelaovesliedjes veur "Kook van Eige Deig"

Artikel 1: Algemein

 1. De inzenders van de liedjes waere geach op de huugte te zien van dit reglement
 2. De eindverantwaording van “Kook van Eige Deig is in de heng van Vastelaovesvereiniging “De Kook”
 3. De organisasie van “Kook van Eige Deig” is in de heng van de commissie “Kook van Eige Deig”
 4. Der kenne maximaal 12 liedjes meidoon op “Kook van Eige Deig”
 5. As der mier den 12 liedjes waere ingesiteurd is der ein veurseleksie
 6. In alle gevalle woë in dit reglement neet veurzuut beslis de organisasie commissie kook van eige deig in euverleg met
  Vastelaovesvereiniging “De Kook”

Artikel 2: De inzending

 1. Van de liedjes mótte ingesteurd waere en veur 1 augustes beej Huub Beekman waere ingeleverd:
  a. Ein CD of ein digitaal bestand met daorop ein ingezonge versie van de melodie lien of ein melodie lien ingesjpeuld
  oëtsjloëtend in ein piano/keybaord of orgel partie.
  b. Op ein A4 duudelik getikte tekst.
  c. De tekst mot ouch digitaal waere aangeleverd beej Huub Beekman: huubbeekman@home.nl
  d. Idder liedje huuert appart digitaal of op ein cd te waere ingesituuerd.
 2. Op ut insjriefformulier sjtaon de titel, de name van de componis, de teksdichter en de oetvoerende. Op de teks en de
  CD sjtaon allein de titel en de oetvoerende.
 3. De liedjes mótte veur eine, door de organisasie bepaolde datum ingesteurd waere, en dit is 1 augustes. De door de
  organisasie bepaolde inzendtermien is bindend, waobeej as verzenddaag d’n daag van de posstempel geldt. Aafgaeve
  meug oug op ein door de organisasie van te veure bekend gemaakt adres. Huub Beekman Rubensstraat 23 Baarlo.
  Liedjes die dus later waere ingesiteurd of aafgegaeve waere neet mier toegestjaon.
 4. Eine bepaolde naam van eine teksdichter of componis meug mer 4 kier veur kômme. Veur oetvoerende is gen grens
  gesteld aan ut aantal kier meidoon.
 5. Ein inzending mot qua tekst en muziek uniek zien det wil zegge gèn “COVERS” en gèn nummers die al ierder urges
  angers op ein of angere geluids drager zien opgenaome.

Artikel 3: De veurseleksie

 1. De organisasie beslist of der ein veurselektie plaats vinkt.
 2. De organisasie zal der nao streve öm dezelfde jurylede te höbbe op,zoewel de veurseleksie, as aog op de
  liedjesaovend zelf. Euver de samestelling, die in principe op deskundigheid wuurt bepaold, beslis allein de organisasie.
 3. Op de veurseleksie waere de liedjes twië kier gebrach, eine kier in verkorte vorm. De volgorde wuurt door de
  organisasie bepaold.
 4. De organisasie zorg veur un arrangement en unne muziekband veur de begeleiding van de artietsen. Let op, op de
  begeleidings band meuge gen ingezonge 2e stumme of koren sjtaon.
 5. Veur deze veurseleksieaovend wuurt op korte termien van te veure eine repetietieaovend gehaoje.
 6. Oet ut totaal aantal gezonge liedjes waere 12 liedjes gekaoze die mei kenne doon in de finale tiedes “Kook van Eige
  Deig”
 7. De entree op de veurseleksie is, vreej veur zoewael teksdichters, componiste as oug zanger(s)(essen). Dit geldt
  natuurlijk oug veur de organisasie, jury, muzikanten en de minse van ut geluid.
 8. As ut arrangement door de oeëtvuuerende is goodgekeurd waere der aan tekst en muziek gèn verangeringe mieer
  aangebracht.
 9. De loeëting van optraejes vingt plaats op de finale aovend van Kook van Eige Deig.

Artikel 4: De aovend “Kook Van Eige Deig”

 1. “Kook van Eige Deig” is eine liedjesfinale waorop 4 liedjes waere gekaoze. Alle liedjes waere op deze aovend twië kier
  gepresenteerd.
 2. Veur de begeleiding van de liedjes is de organisasie verantwaordelijk en ken bestjaon oet eine muziekbank of oet
  begeleiding door ein of mier profesionele muzikante. De begeleiding zal veur idderein ut zelfde zien. Let op, op de
  begeleidings band meuge gen ingezonge 2e sjtumme of koren sjtaon. En ouch meug d’r genne live muziek of
  begeleiding zien op de buhne met de liedjes aovend.
 3. Veur deze liedjesaovend wuurt op korte termien van teveure eine repetisieaovend georganiseert.
 4. De organisasie bepaolt de jurering, waobeej de vakjury en ut publiek idder eine inbring höbbe.
 5. De jury bepaolt de nummers 1, 2 en 3
 6. De zaaljury bepaolt de nummer 4 det op de CD wuurt gezatte. Als de zaalpriës beej de iërste dreej eindigt wuurt de
  nummer veer van de vakjury als veerde op de CD gezatte.
 7. De teksdichters, componiste en zanger(s)(essen) van de finaliste höbbe op de liedjesaovend gratis entree.
 8. Ut winnende liedje van “Kook van Eige Deig” wuurt door vastelaovesvereiniging “De Kook” afgevaardigd nao ut
  regionale liedjesfestival van P&M. ( alle zangers en of zangeresse motte wel 16 jaor of aojer zien )
 9. De 4 winnende liedjes waere op ein CD opgenaome.

Artikel 5: De muziekopname

 1. De verantwaordelikheid veur de opname van de CD is in heng van vastelaovesvereiniging “De Kook”
 2. v.v. “De Kook” bepaold in euverleg met de teksdichters en de componiste op welke wieze de winnende liedjes waere
  opgenaome, det wult zegge det de verangeringe die eventueel aangebrach waere, de kwaliteit van ut product mõtte
  verhuëge. Oetgangspunt mót waal blieve: Zoë wie de nummers waere ingeleverd zoë waere ze oug opgenaome.
 3. v.v. “De Kook” bepaold wao, onger wiens leiding, en wenier dees opname plaatsvink.
 4. v.v. “De Kook” is ten alletiede eindverantwaordelijk veur de kwaliteit van de CD. Dit geldt veur zoewel de opname as
  oug veur detgene wat opgenaome wuurt.
 5. In idder geval waere teks en muziek van de veer gekaoze liedjes opgenaome. v.v. “De Kook” behaojd zich ut rech veur
  öm heej ein willekeurig aantal liedjes aan toe te voege.
 6. De zanger(s)(essen) zien verplich aan de muziekopname mei te doon. Teksdichters en componiste meuge beej de
  opname van eur liedje aanwezig zien, ein en anger in euverleg met de opnameleider.
  a. Als artieste live muziekanten willen toevoegen aan heur arrangementen den zien de daobeej kommende kosten
  veur eige raekening.
  b. Indien artieste ein eige opname höbbe gemaakt welke volduidt aan de kwaliteits eissen den ken dees in euverleg
  op de cd gezatte waere. Heej veur waere gèn kosten vergoed door “De Kook”.
 7. Op ein door v.v. “De Kook” vas te stelle presentasie van de CD, zoewel as op de jaorliks door v.v. “De Kook” en “Jeugd
  Vastelaovend Baolder” georganiseerde vaste evenemente zien de zanger(s)(essen) van de winnende liedjes verplich
  eur meiwerking te verliene.
 8. Indien de cd later wuuert gepresenteerd as de inzending van het LVK zal de commissie zorgdragen veur ein mp3
  opname. Dees opname meug neet gekopieerd waere.

Commissie "Kook van Eige Deig" 2015